Filtro

BANCO DE LIBROS

Autor Paula

Recordamos a todos os que forman parte do BANCO DE LIBROS que o prazo para solicitar os libros e facer o ingreso dos mesmos remata o LUNS 25 de setembro. O día seguinte, MARTES 26, será o último día de entrega de libros, na biblioteca do instituto, de 18h a 20h.

COMENZO DAS CLASES

Autor Paula

Calendario curso 2017-2018

Presentación: día 15 de setembro de 12:00 a 13:00 (haberá transporte)

Comenzo das clases: 18 de setembro.