IMPRESO SOLICITUDE AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Autor Paula

 

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE

PRAZO: remata o 23 de xuño de 2017 (incluído).

IMPRESO: único impreso por familia para as dúas solicitudes (libros e material). Pódese descargar no adxunto debaixo.

LUGAR: secretaría do centro de 9:30 a 15:00 de luns a venres. De 17:00 a 18:40 os luns.

 

DOCUMENTACIÓN:

Obrigatoria:

  • Solicitude cuberta (Anexo I) (descarga a solicitude en .pdf ).
  • Copia do libro de familia onde figuren os membros computables a efectos do 31 de decembro de 2015.

En casos específicos:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio.
  • Certificado de convivencia.
  • Informe de servizos sociais.
  • Certificado de discapacidade.
  • Documentación de situación de violencia de xénero.

 

 

Categoría: