CONVOCATORIA ASEMBLEA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

Autor Paula

 

Pola presente, convocamos a todos os pais e nais do alumnado do IES TERRA DE TURONIO a unha ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, a celebrar o vindeiro VENRES, DÍA 6 DE OUTUBRO, ÁS 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria, no SALÓN DE ACTOS DO INSTITUTO, COA SEGUINTE ORDE DO DÍA:
Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
Exame de contas.
Presuposto para o curso 2017/2018.
Varios.
Rogos e preguntas.
O rematar a mesma, procederemos a celebrar unha ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA con un único punto na orde do día:
Comunicación de baixas da Xunta Directiva e elección de novos membros de esta.
Dada a importancia dos temas a tratar, pregamos a vosa asistencia.

Un saúdo,
Directiva ANPA MIÑOR.

Categoría: