BANCO DE LIBROS

Autor Paula

Recordamos a todos os que forman parte do BANCO DE LIBROS que o prazo para solicitar os libros e facer o ingreso dos mesmos remata o LUNS 25 de setembro. O día seguinte, MARTES 26, será o último día de entrega de libros, na biblioteca do instituto, de 18h a 20h.

Categoría: