Directiva

Queremos comunicar os socios que no día 25 de novembro na Asemblea Xeral Extraordinaria, constituíuse a nova Xunta Directiva da ANPA neste curso 2016-2017 e os cargos que nela representan, as persoas que a forman son as seguintes:

        Presidenta: Paula Campos López (Peitieiros)
  Tesoureira: Beatriz Iglesias Núñez (Borreiros)
  Secretaria: Modesta Rial Vázquez (Gondomar)
  Vocais: María del Carmen Salgueiro Veiga (Chaín)
    María del Carmen Vázquez Díaz (Couso)
    Inés Giráldez Pérez (Peitieiros)
    Elena Vilela Toba (Peitieiros)
    Mercedes Caamaño Areal (Peitieiros)