DESTINO IGUALDADE

Autor Paula
Visitas: 29

Mesa de trabajo 4

 

 

 

Procedimiento SI449B: promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y lucha contra la violencia a las mujeres – Pacto de Estado contra la Violencia de Género

ASEMBLEA ORDINARIA 22 DE SETEMBRO

Autor Paula
Visitas: 18

Pola presente, convocamos a todas as familias do alumnado do IES TERRA DE TURONIO a unha ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, a celebrar o vindeiro venres 22 de setembro, ás 18:30 horas en primeira convocatoria e ás 19:00 horas en segunda convocatoria( hora probable do comezo da mesma) no ANEXO DO IES Terra de Turonio, COA SEGUINTE ORDE DO DÍA:

- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

- Exame de contas.

- Presuposto para o curso 2023/2024.

- Varios.

- Rogos e preguntas.

Ao rematar a mesma, procederemos a celebrar unha

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA con un único punto na orde do día:

- Comunicación de baixas da Xunta Directiva e elección de novos membros de esta.

Dada a importancia dos temas a tratar, pregamos a vosa asistencia.

Un saúdo,

Directiva ANPA MIÑOR.

NORMAS BANCO DE LBROS

Autor Paula
Visitas: 24

 O Banco de Libros rexerase polas seguintes normas :

  1. Pertencer ao ANPA e non ter débedas pendentes.
  2. Respectar as datas de recollida e entrega dos libros.
  3. Cumprir as normas de conservación dos libros, os libros teñen que estar forrados para conservalos en bo estado, os libros que non se forren levarán unha sanción de 5€ por libro.
  4. Os libros terán que devolverse en bo estado. Non se pode escribir neles, nin subliñar, nin maltratalos.
  5. A perda ou deterioro dun libro terá unha penalizacion de 20€.
  6. O alumnado de 4º ESO 20€ que se lle reembolsará cando devolva todos os libros e en bo estado.
  7. Aboar a cota extraordinaria que se estipule para facer fronte á compra de máis exemplares, segundo a necesidade de cada curso. A cota de libros será a acordada na asemblea mais recente a data de recollida de libros.

Libros de texto

Autor Paula
Visitas: 30

O martes 12 de setembro de 16:30 a 18:00 faremos o reparto dos libros de texto da ESO.

No Internet Connection