CONMEMORACIÓNS

Autor Paula

CONMEMORACIÓNS:
Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións:

– 20 de novembro de 2020: Día Universal da Infancia.
– 25 de novembro de 2020: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2020: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.
– 3 de decembro de 2020: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
– 10 de decembro de 2020: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
– 24 de xaneiro de 2021: Día Internacional da Educación.
– 30 de xaneiro de 2021: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
– 8 de marzo de 2021: Día Internacional da Muller.
– 15 de marzo de 2021: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
– Do 8 ao 12 de marzo de 2021: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
– 7 de abril de 2021: Día Mundial da Saúde.
– Entre o 19 ao 23 de abril de 2021: Semana do Libro.
– 2 de maio de 2021: Día Internacional contra o Acoso Escolar.
– 9 de maio de 2021: Día de Europa.
– Do 10 ao 14 de maio de 2021: Semana das Letras Galegas.
– 5 de xuño de 2021: Día Mundial do Ambiente.

Categoría:
No Internet Connection