COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

Autor Paula

O luns 28 comezou o comedor. Por mor das limitacións de espazo para poder manter o distanciamento social de 1,5m o servizo realizase na cafetería (1 e 2º de ESO) e na sala de profesorado (3º e 4º de ESO).

O comedor escolar de xestión indirecta do centro está xestionado e contratado pola Consellería de Educación e réxese por unha normativa específica recollida no DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. Así mesmo, temos que ter en conta a normativa específica para este ano:

INSTRUCIÓN 3/2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 16 DE XUÑO, SOBRE UNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2020-2021

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DATRANSMISIÓN DA COVID-19 NOS COMEDORESDOS CENTROS EDUCATIVOS NON UNIVERSITARIOS

Categoría:
No Internet Connection