SUBVENCIÓN IGUALDADE

Autor Paula

SegúnRESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, A xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade de Pontevedra é competente para resolver este expediente por delegación da secretaria xeral de Igualdade, segundo o disposto no artigo 14.1 e na
disposición adicional única da resolución de convocatoria.
De acordo con todo o anteriormente indicado,Conceder unha axuda para realización de para actividades, o programa denominado AXENDANDO A IGUALDADE por importe de 2999.70 €, resultado da aplicación do disposto para o calculo da contía nos artigos 2, 5, 12 e 13 da resolución de convocatoria. 

Categoría:
No Internet Connection