CALENDARIO FINAL DE CURSO 2021-2022

Autor Paula

1. As notas entregaranse en papel e pulblicaranse en Abalar. Coas notas finais entregarase o Consello Orientador.

2. No período de reforzo e ampliación a asistencia a clase de todo o alumnado é obrigatoria.

3. Os impresos de matrícula estarán colgados na páxina web do IES, para descargalos ou poderán recollerse en papel na secretaría do centro

páxina centro

Categoría:
No Internet Connection