Asemblea Outubro 2020

Debido a situación co COVID19 este ano non se poden facer as Asambleas presenciáis polo que se farán de modo virtual segundo os seguintes puntos, e realizando as votacións oportunas.

Asemblea Xeral Ordinaria

1.- Aprobación se procede do acta anterior (1ª votación)

2.- Presentación do estado de contas 2019/20

3.- Previsión gastos 2020/21 (2ª votación)

4.- Banco de libros

5.- Memoria Actividades 2019/20

6.- Proposta actividades 2020/21

Asemblea Extraordinaria

1.- Aprobación Xunta directiva (3ª votación)

 


As tres votacións foron aprobadas por unanimidade.

No Internet Connection