Aprobación Xunta Directiva

Proponse a seguinte Directiva para o curso 2020/21:

PRESIDENTA: Paula Campos López
VICEPRESIDENTA:
Mª del Rocío Vidal Fernández, que será a representante da ANPA no Consello Escolar.
SECRETARIA: Mª Beatriz Iglesias Núñez

TESOUREIRA: Yolanda Quinteiro Rendo
VOGAIS:
- Soraya Pérez Figueira
- Raquel Pereira Cameselle
- Mª José Misa Domínguez
- Mª Dolores Romero Pérez.


Resultado de la votación:

Aprobada por unanimidade.

Sí: 33

No Internet Connection