Directiva

Queremos comunicar os socios que no día 25 de novembro na Asemblea Xeral Extraordinaria, constituíuse a nova Xunta Directiva da ANPA neste curso 2016-2017 e os cargos que nela representan, as persoas que a forman son as seguintes:

        Presidenta: Paula Campos López (Peitieiros)
  Vicepresidenta: Mª Belén Chamadoira Fernández (Morgadáns)
  Tesoureira: Yolanda Quinteiro Rendo (Donas)
  Secretaria: Beatriz Iglesias Núñez (Borreiros)
  Vocais: Eva Mª Pérez Figueira (Peitieiros)
    María del Carmen Vázquez Díaz (Couso)
    Inés Giráldez Pérez (Peitieiros)
    Elena Vilela Toba (Peitieiros)
    Mercedes Caamaño Areal (Peitieiros)
    Nuria Mª Narciso Acevedo (Gondomar)
No Internet Connection