COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

Autor Paula
Visitas: 194

O luns 28 comezou o comedor. Por mor das limitacións de espazo para poder manter o distanciamento social de 1,5m o servizo realizase na cafetería (1 e 2º de ESO) e na sala de profesorado (3º e 4º de ESO).

O comedor escolar de xestión indirecta do centro está xestionado e contratado pola Consellería de Educación e réxese por unha normativa específica recollida no DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. Así mesmo, temos que ter en conta a normativa específica para este ano:

INSTRUCIÓN 3/2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 16 DE XUÑO, SOBRE UNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2020-2021

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DATRANSMISIÓN DA COVID-19 NOS COMEDORESDOS CENTROS EDUCATIVOS NON UNIVERSITARIOS

PROTOCOLO COVID PARA AS FAMILIAS

Autor Paula
Visitas: 137

Despois de comezar o curso, temos que ter especial coidado en detectar posibles casos positivos de COVID por iso lembramos unha vez máis o que hai que facer en caso de que algún alumno/a ou alguén da súa contorna próxima tal como asinastes na declaración responsable:

-Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo (a dirección)

-Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro (a directora).

Na presentación que vos amosamos a continuación esperamos resolver algunhas dúbidas deste protocolo Covid que atinxe ás familias, así como a autoavaliación que debemos facer todos os membros da comunidade educativa antes de acudir ao centro.  Protocolo

INICIO DO CURSO 2020-21

Autor Paula
Visitas: 199

INICIO DO CURSO 20-21
1º ESO e 2º ESO: Día mércores 23 de setembro: Presentación e clases de 9:30 a 15:00
3º ESO : Día xoves 24 de setembro: Presentación e clases de 9:30 a 15:00
4º ESO : Día venres 25 de setembro: Presentación e clases de 9:30 a 15:00
CICLO: Día mércores 23 de setembro: Presentación e clases de 9:30 a 15:00
Haberá transporte en horario habitual
Cada familia recibirá o 22 de setembro unha mensaxe de Abalarmobil na que se lle comunicará o Grupo ao que pertenece o seu fillo/a

CONMEMORACIÓNS

Autor Paula
Visitas: 217

CONMEMORACIÓNS:
Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións:

– 20 de novembro de 2020: Día Universal da Infancia.
– 25 de novembro de 2020: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2020: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.
– 3 de decembro de 2020: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
– 10 de decembro de 2020: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
– 24 de xaneiro de 2021: Día Internacional da Educación.
– 30 de xaneiro de 2021: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
– 8 de marzo de 2021: Día Internacional da Muller.
– 15 de marzo de 2021: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
– Do 8 ao 12 de marzo de 2021: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
– 7 de abril de 2021: Día Mundial da Saúde.
– Entre o 19 ao 23 de abril de 2021: Semana do Libro.
– 2 de maio de 2021: Día Internacional contra o Acoso Escolar.
– 9 de maio de 2021: Día de Europa.
– Do 10 ao 14 de maio de 2021: Semana das Letras Galegas.
– 5 de xuño de 2021: Día Mundial do Ambiente.

COMEZO DO CURSO

Autor Paula
Visitas: 147

Calendario escolar Galicia 2020/2021
A Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2020/2021 nos centros sostidos con fondos públicos, establece o seguinte calendario escolar:

COMEZO E REMATE DO CURSO:
Educación Infantil (2º ciclo), Educación Especial e Educación Primaria: Do 10 de setembro ao 22 de xuño, ambos incluídos.
Educación Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional: Do 23 de setembro ao 22 de xuño, ambos incluídos.
No 2º curso de bacharelato as clases rematarán de acordo coas datas previstas para a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU).
Ensinanzas de Réxime Especial: Do 23 de setembro ó 30 de xuño, de acordo cos calendarios de probas de acceso e certificación.

COMEZO ESCALONADO DE CLASES POR COVID-19: MODIFICACIÓNS

De acordo coa Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, FormaciónProfesional e Innovación Educatva pola que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020/21, as clases comezaban cun calendario determinado que o día 11 de setembro o Portal de Educación modificou, como se pode ver neste enlace.

As clases de secundaria obrigatoria, bacharelato, FP e FP Básica comezan unha semana máis tarde, según o seguinte calendario:
DATA DE COMEZO DAS CLASES 2020
ESO
1º, 2º        23 SETEMBRO
3º             24 SETEMBRO
4º             25 SETEMBRO
Bacharelato
1º             23 SETEMBRO
2º             24 SETEMBRO
Formación Profesional
1º CM 1º CS       23 SETEMBRO
2º CM 2º CS       24 SETEMBRO
FPB                    25 SETEMBRO

CADERNOS DE TRABALLO

Autor Paula
Visitas: 126

Haberá que comprar os seguintes cadernos de traballo das materias que se indican:

INGLÉS: 3º e 4º ESO
MÚSICA: 2º e 3º ESO

LISTAXE DEFINITIVA DE LIBROS DE TEXTO DE 3º E 4º DE ESO

Autor Paula
Visitas: 154

O día 14 de setembro publícanse as listaxes definitivas de Fondo Libros onde aparecen os libros que se asignan por alumno/a.

Por protección de datos, deberán consultarse no taboleiro interior do propio centro ou chamar por teléfono: 886110203. Avisaremos por Abalar móbil cando se fará entrega dos libros.

Nova aplicación para o ANPA

Autor Yola qr
Visitas: 143

Como xa vos avisáramos, este ano imos estrear unha nova plataforma para xestionar os datos das nosas familias, os nosos fillos e solicitar os libros do ANPA.

Podedes acceder dende o móvil, unha tableta ou un ordenador á nova aplicación usando o usuario e o contrasinal que recibiches por correo e pinchando no seguinte enlace:

http://intergal01.cloud.netimaging.net:8080/mi-ampa/login:8080/mi-ampa/login

Podedes ver un vídeo explicando o funcionamento a continuación:

 

SOMOS O QUE COMEMOS

Autor Paula
Visitas: 190

O vindeiro martes 21 de xaneiro contaremos coa presenza do neurobiólogo Carlos Spuch Calvar, que nos deleitará coa charla "Somos o que comemos;mitos e realidades dos alimentos".

Estades todos convidados.

Cartel Ponencia Carlos Spuch 2

No Internet Connection